Rozwój bezzałogowych systemów latających wyposażonych w moduły widzenia maszynowego oraz wielofunkcyjne układy sterowania zwiększające stopień autonomii lotu

FSB/15/RAU1/2013

Program Ministra „Generacja Przyszłości” w ramach projektu „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” nr POIG.01.01.03-00-001/08 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w dniu 22 września 2009 r.

 

Pliki:

  1. Zaproszenie do składania ofert na zakup biletów lotniczych do Portugalii (data dodania: 11.06.2013) (Załącznik)
  2. Zaproszenie do składania ofert na stanowisko pracownika do obsługi procesu realizacji projektu (data dodania: 03.07.2013)
  3. Zaproszenie do składania ofert na wynajem samochodu – termin 14 dni Portugalia (data dodania: 08.07.2013)
  4. Zaproszenie do składania ofert na Oprogramowanie specjalistyczne Atollic True Studio (data dodania: 11.07.2013)
  5. Zaproszenie do składania ofert na transport – wynajem 2 samochodów na 11 dni Francja (data dodania: 09.08.2013)
  6. Zaproszenie do składania ofert filamenty do drukarki 3D (data dodania: 11.11.2013)
  7. Zaproszenie do składania ofert na wynajem 3 samochodów (data dodania 16.07.2014)