logo.NCN.230Miło nam poinformować, że do grona laureatów konkursu Miniatura 1, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, dołącza kolejna osoba związana z naszym Wydziałem -  pani Dr inż. Aleksandra Krzywoń – tak jak pozostali laureaci zatrudniona w Instytucie Automatyki Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki.

Projektem Dr inż. Aleksandry Krzywoń zakwalifikowanym do finansowania jest staż naukowy w University of Cambridge w tematyce modelowania procesów różnicowania heterogennej populacji hematopoetycznych komórek macierzystych (HSC) do dojrzałych komórek krwi.

Serdecznie gratulujemy Laureatce życząc dalszych sukcesów naukowych!a krzywon

 (czytaj więcej...)