Wydział AEI
Wydział AEI
High Flyers w Australii
High Flyers w Australii
Silesian Green Power
Silesian Green Power
High Flyers
High Flyers
Wydział AEI
Wydział AEI
Laboratorium
Laboratorium
Aula D
Aula D
High Flyers
High Flyers
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

Oznaczenie krotkie

Program mentorski receptą na efektywne kształceniena markokierunku automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej

POKL 04.01.02-00-209/11
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Okres realizacji: 01.06.2011 – 31.05.2015
Wartość projektu
: 4 643 274,00 zł.
Koordynator projektu: dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej
Uczestnicy projektu
: studenci rozpoczynający studia na makrokierunku w roku akademickim 2011/2012.

Cel projektu
:
Celem projektu jest wypromowanie w 2015r  60 absolwentów, posiadających przygotowanie jednocześnie z zakresu automatyki, robotyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji, biegle władających technicznym językiem angielskim, o wysokich kwalifikacjach merytorycznych,  doświadczeniu projektowym i specjalistycznym przeszkoleniu.

Zadania:
1. Przygotowanie materiałów dydaktycznych i e-learning
2. Wdrożenie programów wyrównawczych
- kursy z matematyki, fizyki, informatyki
3. Opieka mentorska
- praca w grupie mentorskiej,
- realizacja projektów,
- zakupy literatury i aparatury,
- udział w konferencji.
4. Program stypendialny
- stypendia w trzech kategoriach, przez 5 miesięcy w każdym z 7 semestrów
5. Zorganizowanie wykładów zaproszonych
- 3 serie wykładów wygłaszane przez specjalistów z innych ośrodków.
6. Zorganizowanie seminariów z udziałem pracodawców i wizyt w zakładach pracy oraz na targach
– realizowane w jednostce przez zaproszone firmy,
– wizyty w zakładach pracy,
- udział w targach branżowych.
7. Zorganizowanie szkoleń specjalistycznych
- 3 szkolenia specjalistyczne, zakończone egzaminami i możliwością uzyskania certyfikatów
8. Zorganizowanie staży przemysłowych
- 2-miesięczne płatne staże przemysłowe u potencjalnych pracodawców, po 6 semestrze
9. Zarządzanie projektem


Szczegóły na temat realizacji projektu prezentowane są na Platformie Zdalnej Edukacji.

Pliki:

  1. MAKRO - wskazniki projektu za II kw. 2012