Wydział AEI
Wydział AEI
High Flyers w Australii
High Flyers w Australii
Silesian Green Power
Silesian Green Power
High Flyers
High Flyers
Wydział AEI
Wydział AEI
Laboratorium
Laboratorium
Aula D
Aula D
High Flyers
High Flyers
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

Oznaczenie krotkie

Wiedza i doświadczenie projektowe wizytówką absolwenta kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej

POKL.04.01.02-00-020/10

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Okres realizacji: 01.09.2010 – 31.05.2015
Wartość projektu: 9 273 984,70 zł.
Koordynator projektu: dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej
Uczestnicy projektu: studenci rozpoczynający studia na kierunku Automatyka i robotyka w roku akademickim 2010/2011 (I edycja) oraz w roku 2011/2012 (II edycja)

Cel projektu:
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów studiów I-ego topnia, w tym kobiet, kierunku automatyka i robotyka – cenionych specjalistów w swej dziedzinie –
z  bogatą wiedzą teoretyczną i dużym doświadczeniem projektowym, którzy potrafią sprostać wyzwaniom rynku pracy w zakresie wdrażania nowoczesnych systemów automatyki w przedsiębiorstwach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

Zadania:
1. Wdrożenie programów wyrównawczych
- kursy z fizyki – dział elektryczność i informatyki
2. Zorganizowanie seminariów z udziałem pracodawców i wizyt w zakładach pracy oraz na targach
– realizowane w jednostce przez zaproszone firmy,
– wizyty w zakładach pracy,
- udział w targach branżowych.
3. Zorganizowanie szkoleń
- 3 szkolenia specjalistyczne, zakończone egzaminami i możliwością uzyskania certyfikatów
4. Zorganizowanie staży przemysłowych
- 2-miesięczne płatne staże przemysłowe u potencjalnych pracodawców, po 6 semestrze
5. Udział studentów w konferencjach
- udział każdej edycji w 2 konferencjach związanych z automatyką i robotyką
6. Zorganizowanie wykładów zaproszonych
- 3 wykłady dla każdej edycji, wygłaszane przez specjalistów z innych ośrodków.
7. Udział w pracach Studenckich Kół Naukowych i realizacji projektów
- rozwinięcie działalności Studenckich Kół Naukowych,
- realizacja projektów zespołowych,
- zakupy aparatury,
- przygotowanie laboratoriów do realizacji projektów i ekspozycji wyników.
8. Program stypendialny
- stypendia w trzech kategoriach, przez 5 miesięcy w każdym z 7 semestrów
9. Zarządzanie projektem

Szczegóły na temat realizacji projektu prezentowane są na Platformie Zdalnej Edukacji