Wydział AEI
Wydział AEI
High Flyers w Australii
High Flyers w Australii
Silesian Green Power
Silesian Green Power
High Flyers
High Flyers
Wydział AEI
Wydział AEI
Laboratorium
Laboratorium
Aula D
Aula D
High Flyers
High Flyers
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

Oznaczenie krotkie

Unowocześnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej –
otwarcie specjalności i przygotowanie kadry


POKL.04.01.01-00-270/08
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Okres realizacji: 05.01.2009 – 29.09.2012
Wartość projektu: 2 144 435,64
Koordynator projektu: dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej
Uczestnicy projektu: studenci rozpoczynający studia na utworzone specjalności w roku akademickim 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012; kadra naukowo-dydaktyczna.

Cel projektu:
Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni dla potrzeb kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów potrafiących sprostać wyzwaniom tego rynku w zakresie wdrażania nowoczesnych systemów automatyki w przedsiębiorstwach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

Zadania
:
1. Przygotowanie materiałów dydaktycznych i stanowisk laboratoryjnych:
- przygotowanie materiałów dydaktycznych
- zakupy literatury
- zakupy aparatury
2. Przygotowanie młodej kadry akademickiej
3. Podniesienie kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych
- staże pracowników na 3 różnych poziomach kariery
4. Promocja specjalności
5. Wdrożenie programów wyrównawczych
– kursy z matematyki i fizyki
6. Spotkania panelowe i seminaria z udziałem pracodawców
– realizowane w jednostce przez zaproszone firmy
– wizyty w zakładach pracy
- 3-dniowe wyjazdowe szkolenia kończące się egzaminami oraz możliwością uzyskania certyfikatów kompetencji.
7. 3-miesięczne staże przemysłowe dla wyróżniających się studentów u potencjalnych pracodawców
8. Zarządzanie projektem

Szczegóły na temat realizacji projektu prezentowane są na Platformie Zdalnej Edukacji.

Pliki:

  1. AIR - wskazniki projektu za II kw. 2012
  2. TI - wskazniki projektu za II kw. 2012