Wydział AEI
Wydział AEI
Silesian Green Power
Silesian Green Power
High Flyers
High Flyers
Wydział AEI
Wydział AEI
Aula D
Aula D
Laboratorium
Laboratorium
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

Instytut Automatyki został utworzony 1 października 1977 roku w wyniku połączenia kilku Zakładów na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej i jest jednym z trzech Instytutów na tym Wydziale. Pracownicy Instytutu uczestniczą w zajęciach dydaktycznych dla ponad 1000 studentów z wielu specjalności. Badania naukowe prowadzone w Instytucie dotyczą w ogólności automatyki i robotyki, metrologii, modelowania oraz analizy sygnałów i systemów jak również biotechnologii i biocybernetyki.

Według oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej poziom prowadzonych studiów na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki na kierunkuAutomatyka i Robotyka odpowiada w pełniprzyjętym kryteriom jakościowym. Dodatkowo Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej podjęło decyzję owyróżnieniutegoż kierunku.Instytut Automatyki jest w pełni wyposażony do prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych w dziedzinach swojej specjalizacji. W Instytucie istnieje również szereg profesjonalnie wyposażonych stanowisk laboratoryjnych dotyczących zagadnień automatyki, sterowania, miernictwa przemysłowego i elektrycznego, biotechnologii oraz robotyzacji.

 

 

 

Badania naukowe i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Instytutu są kierowane i koordynowane przez Dyrekcję Instytutu Automatyki w następującym składzie:

prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak- Dyrektor Instytutu,

dr hab. inż. Adam Gałuszka- Z-ca Dyrektora ds. Nauki,

dr  hab. inż. Jarosław Śmieja - Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki.

 

Instytut Automatyki realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczące:

- kształcenia zamawianego na kierunku „Automatyka i robotyka”,
- kształcenia zamawianego na makrokierunku „Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka”,
- otwarcia specjalności „Technologie informacyjne w automatyce i robotyce” i przygotowania kadry naukowo-dydaktycznej,
- rozwóju bezzałogowych systemów latających wyposażonych w moduły widzenia maszynowego oraz wielofunkcyjne układy sterowania zwiększające stopień autonomii lotu.

Oznaczenie krotkie